Czy w 2022 warto raportować do BDO i KOBIZE?

ożna to zrobić jednorazowo lub w ramach długoterminowego partnerstwa i może obejmować dowolny aspekt działalności środowiskowej organizacji.

Czy w 2022 warto  raportować do BDO i KOBIZE? kobize raport

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Outsourcing środowiskowy to proces przeniesienia wszystkich lub niektórych obowiązków związanych z ochroną środowiska na stronę trzecią. Można to zrobić jednorazowo lub w ramach długoterminowego partnerstwa i może obejmować dowolny aspekt działalności środowiskowej organizacji.


© 2019 http://w.augustow.pl/