kartoteka pacjentów online

Oprogramowanie typu już niedługo staną się obowiązkiem dosłownie każdej placówki medycznej.

Można już teraz zakupić właściwe programy, jednak czemu jest to konieczne.

O tym w poście.

Wikipedia o E-pacjencie

e-pacjent ? osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang.
Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora1.
Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów.

Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza.

Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health3.

Według niego: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-pacjent

Kończący się termin

kartoteka pacjentów online Kwestia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce jest w trakcie wdrażania, przepisy niebawem wchodzą w życie, więc jeżeli jakaś placówka medyczna nie jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie, to powinna się pospieszyć.

Ogólnym wymogiem dla placówek medycznych będzie posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które musi funkcjonować w odpowiedni sposób, aby zapewnić dobre i sprawne działanie całej przychodni czy tez szpitala. Taka przesiadka z dokumentacji wyłącznie papierowej na łączona, czyli elektroniczną z możliwością druku to nie lada przedsięwzięcie dla dyrektorów takich placówek.

Pracownicy będą musieli zostać przeszkoleni, a oprogramowanie również kosztuje.

Informatyzacja

W dobie komputerów ciężko, aby nie dominowały one większości naszego życia.
Nie zawsze jednak jest to zła sprawa, ponieważ dzięki komputerowym systemom możemy wykluczyć wiele błędów ludzkich.
Nie inaczej jest w tym przypadku, mianowicie chodzi o dokumentacje medyczną, ale nie, standardową papierową.
Chodzi o dokumentację medyczną online. Takie rozwiązanie ułatwi diagnozy i przekazywanie danych pomiędzy oddziałami, a nawet pacjentem. Pomoże to przyspieszyć wymianę ważnych dla życia pacjenta danych takich jak grupa krwi, czy przebyte zabiegi..