Wszelkie usługi geodezyjne są świadczone na różnych poziomach na każdym etapie budowy.

Warto więc znaleźć i korzystać z usług profesjonalistów.

Co robią geodeci?

geodezja legnicaCo tak naprawdę należy do obowiązków geodety? Cóż z pewnością nazewnictwo tych wszystkich prac byłoby dość ciężkie do odbioru, dlatego postaram się to trochę uprościć i przybliżyć. Przede wszystkim geodeta zajmuje się pomiarami powierzchni i nanoszeniem wyników tych pomiarów na mapy i profile (mapy wysokościowe).
Jak większość z Was wie geodeta jest potrzebny przy tyczeniu granic działki. Ogólnie wszędzie tam gdzie jest plan budowy czegoś muszą być geodeci i wszystko wyliczyć, sprawdzić i nanieść na mapy geodezyjne.

Służba Geodezyjna

geodezja legnica
Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej1. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Pomiary, wyliczenia i mapki

Praca geodety wymaga od niego nie tylko doświadczenia i wiedzy, ale również dużego skupienia podczas wyznaczania map czy profili.
Ich podstawowym narzędziem pracy w terenie jest tachimetr, co dla oka szarego człowiek wygląda jak aparat na statywie. Geodezję można podzielić na wyższą oraz niższą- różnią się przede wszystkim powierzchnią.

Za geodezję niższą uznaje się pomiar wykonywany na powierzchni o promieniu mniejszym niż 15,6 km (czyli 750km2) bez uwzględnienia kulistości Ziemi.

Geodezja wyższa to wszelkie pomiary powyżej tych wartości wraz z uwzględnieniem kulistości Ziemi..

Dodane: 03-10-2016 06:59

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo legnica

Widok do druku:

geodezja legnica